Bransjetreff 2017 - SVV Region Midt

25.04.2017

SVV Region midt inviterer til bransjetreff 2017 på SAS Radisson Blu Værnes 25. april 2017.

Påmelding sendes reidun.overland@vegvesen.no innen 7. april 2017.

Program:

Møteleder:  Ruth Myklebust

Kl. 0915                  Kaffe

Kl. 0930-0940        Velkommen og presentasjon av deltakerne

                               v/Avdelingsdirektør Ruth Myklebust, Statens vegvesen Region midt

Kl. 0940-1015        NTP 2018 – 2029

                               v/Regionvegsjef Berit Brendskag Lied, Statens vegvesen Region midt

Kl. 1015-1045        Store fylkesvegprosjekt - Miljøpakka i Trondheim

                               v/ Ove Nesje, Statens vegvesen Region midt, Prosjektavdelinga

Kl. 1045-1100        Pause

Kl. 1100-1130        Tunneloppgraderinger og ferjekaiutbygging v/Ove Nesje

Kl. 1130-1200        Erfaringer med kjøp av konsulenttjenester v/ Almar Aronsen, Prosjektavd.     

Kl. 1200-1300        Lunsj

 

Møteleder: Svein Ludvik Holme

Kl. 1300-1345        Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet

                                 v/Stig Magnar Løvås, Regiondirektør Arbeidstilsynet Midt-Norge

Kl. 1345-1400        Pause

Kl. 1400-1430        Gjennomgang av planleggingsaktiviteter   v/Kjetill Strand, Strategistaben

Kl. 1430-1450         RIF Hvordan oppleves SVV som bestiller og forvalter -  forbedringer

Kl. 1450-1510         EBA Hvor profesjonell oppfattes SVV som byggherre - forbedringer

Kl. 1510-1530         MEF Hvor profesjonell oppfattes SVV som byggherre - forbedringer

 Kl 1530-1535        Oppsummering og avslutning