Bymiljøkonferansen 2017

27.04.2017

Kilden Teater- & Konserthus, Kristiansand.
Dato: 27.april / Kl.10.30 - 15.30

På årets konferanse rettes søkelyset blant annet på Kristiansand 2041. Hovedfokus er fremtidige bygrep og areal- og transportutvikling. Foredragsholderne kommer fra arkitekt- og konsulentfirma som medio februar 2017 la fram sine visjoner for byen.

På konferansen visualiseres hvordan Bymiljøavtalen kan løfte kollektivtrafikken i Vestre Strandgate og i ny Havnegate. Næringsvennlig byutvikling i et klimaperspektiv er også tema. 

Arendal og Grimstad har i to-tre år samarbeidet om areal og transportutvikling. Hva er gjort, og hvordan går veien videre? 

Fortetting i by og langs transportkorridorer er en ønsket utvikling. Men hvordan gjør man det for å unngå at støy og lokal forurensning blir helseproblem? - Utbyggingen på Marviksletta som case. 

Konferansen har innlegg om sømfri kollektivtrafikk i Oslo. Agder Kollektivtrafikk legger fram sin strategi 2030.

For mer informasjon om program og påmelding, trykk her