Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner

04.05.2017

Etter mars 2010 er Eurokodene eneste gjeldende norske standard for prosjektering av konstruksjoner i Norge. Eurokode 8 er kanskje den av Eurokodene som avviker mest fra det vi er vant til. Samtidig vil jordskjelv i større grad enn før være dimensjonerende.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg for alle som prosjekterer konstruksjoner i Norge. Kurset egner seg også for byggherrer,
offentlige saksbehandlere og ansvarlige for utarbeiding av og håndtering av lover og forskrifter på byggområdet.


Mål for kurset

Kurset har som mål å gi oversikt over og forståelse av Eurokode 8, jordskjelvfare, risiko ved jordskjelv og
prosjektering mot jordskjelv samt å fremme kompetanse i beregning av konstruksjoner.
Kursbeskrivelse
Kurset gir en gjennomgang av eurokodens hovedkapitler knyttet til beregning av jordskjelvlaster, vurdering av virkning av grunnforhold, generelle prinsipper ved valg av utforming, konstruksjonsanalyser samt konsekvenser for dimensjoneringen. Deltakerne vil få utdelt en eksempelsamling.
NB! Kurset vil bli avholdt på norsk, med unntak av et par foredrag som vil bli holdt på engelsk.

Kursinformasjon

Dato og sted:
4. og 5. mai på Thon Hotel Arena, 2000 Lillestrøm. (Ved siden av Lillestrøm togstasjon)
Kursavgift:
Kr 12 000,- (inkluderer kursmateriell og lunsj/kaffe/te.)
Standarden (Eurokode 8) kan kjøpes i forkant av kurset ved å sende en e-post til salg@standard.no. Oppgi kursnummer 16-871900 for å oppnå 50 % kursrabatt på standardene. Standardene vil bli vannmerket med “KURSEKSEMPLAR”.
Kursnavn:
16-871900 Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner
Påmelding: www.standard.no/kurs
salg@standard.no
Telefon: 67 83 87 00

 

For fullt program, trykk her.