I tillegg vil det mellom samlingene være gruppearbeid. Gruppearbeidet tilsvarer ca. fem dagsverk.

Samlingene er en blanding av forelesninger, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det forventes at deltagerne er aktive og bidrar med sine erfaringer og utfordringer. Foreleserne kommer fra NTNU, Statens vegvesen, Bane Nor og bransjen for øvrig.

Hovedtema for samlingene

  • Samling 1: Intro og forvaltning
  • Samling 2: Drift og vedlikehold
  • Samling 3: Planlegging
  • Samling 4: Bygging og rehabilitering
  • Samling 5: Forvaltning og sikkerhet

Gruppearbeid

Gruppearbeidene er viktig for å kunne fordype seg i et tema, arbeide selvstendig med stoffet og koble det til egne arbeidserfaringer.

Det legges opp til tre gruppearbeid i løpet av perioden, samt en individuell semesteroppgave.

For mer informasjon og påmelding, trykk her.