Eliaden 2018 - Byggherrenes Scene

29.05.2018

Seminaret behandler Eiendomsselskapenes behov for nyttige leveranser av tekniske installasjoner som fører til rasjonell drift – bærekraftig, miljømessig, økonomisk med høy komfort og sikkerhet. Innovative byggherrer som Kjeldsberg Eiendom, DNB Næringseiendom, Hoegh Eiendom m.fl entrer scenen med sine ønsker – rådgiverne og leverandørene gir så sine tilsvar på disse. Seminaret planlegges delt i 4 bolker med anledning til dialog og diskusjon

Tid: Mai 29. 2018, 13:00 - 15:00

Hvor: E3 på Eliaden

Målgruppene er byggherrer, private så vel som offentlige, prosjektledere, rådgivere og leverandører av tekniske løsninger

Seminaret er gratis men krever påmelding

Arrangører er: Grønn Byggallianse, Integra, VVS foreningen og Rådgivende Ingeniørers forening