Lean i prosjektering - Bergen

04.04.2018

Lean i prosjektering vil fjerne manglende koordinering, forsinkelser og irritasjon, og dermed legge grunnlag for raskere og bedre prosjektgjennomføring. Dette kurset avholdes i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening, og fikk en snittkarakter på 5,5 av 6 mulig ved sist gjennomføring.

Dette kurset har som mål å skape økt lønnsomhet i prosjektene gjennom å bruke Lean tankesett i organisering og planlegging av prosjektering. Dette innebærer å kvitte seg med alt plunder og heft gjennom å inkludere alle ansatte i disse prosessene. Dette vil bidra til å redusere antall feil, koordineringsproblemer, logistikkutfordringer, HMS-avvik, krangling og forsinket overlevering i ditt prosjekt.

Formålet med kurset er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. Dette gir bedret lønnsomhet i prosjektene gjennom å:

 • Sikre rett fremdrift i prosjektene ved å skape forutsigbarhet
 • Skape eierskap til prosjekteringen og fremdriftsplaner
 • Øke graden av verdiskapende tid ved å fjerne ikke-verdiskapende tid
 • Forbedre kommunikasjonen i prosjektene
 • Bedre flyten i prosjekteringen
 • Ta hensyn til byggbarhet i prosjekteringen
 • Forbedre ressursbruk (tid, mennesker)
 • Kostnadsstyrt prosjektering, valgene man gjør i prosjektering har stor påvirkning på prosjektet.

Agenda

Dag 1Dag 2

09:00

 • Introduksjon
 • Praktisk øvelse – Flyfabrikken
 • Hva er galt med Byggebransjen?
 • Hva er Lean i Byggebransjen og Prosjektering
 • Standardisert metode for forbedringer for Prosjektering
 • Øvelse rund prosjekterring
 • Lean ledelse

11:30 – Lunsj

 • De 5 Lean prinsippene:
 • Definer hva som er verdi for kunden
 • Kartlegge verdikjeden og fjerne sløsing
 • Skap flyt
 • Standardisere arbeidet
 • Skap en tilstand av kontinuerlig    forbedringer
 • 16:00 – Avslutning

08:00

 • Prosjekteringslederen – en øvelse med oppgave å planlegge prosjektering for et prosjekt
 • Hva er Lean i Prosjektering
 • 8 forutsetninger for god prosjektering
 • Flytplanlegging i prosjektering
 • Hvordan inkludere byggbarhet i prosjekteringsfasen

11:30 – Lunsj

 • Hvem-har-skylda spillet
 • Last Planner introduksjon
 • Kostnadstyrt prosjektering
 • Problemløsing med A3
 • Visuell styring
 • Skriftlig eksamen (30 minutter)

16:00 – Avslutning

 

Sertifisering

Kurset avsluttes med en 30-minutters eksamen. Ved bestått eksamen tildeles kursdeltakeren den internasjonale sertifiseringen Lean Six Sigma gult belte. Våre kursholdere er erfarne linjeledere som jobber operativt i prosjekter, og som bruker all sin erfaring fra disse prosjektene inn mot kurset.

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Lede, eller delta i, kontinuerlig forbedringsarbeid i din avdeling
 • Styre det involverende planarbeidet i ditt prosjekt
 • Sikre god fremdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i produksjonen
 • Skape eierskap til prosjekt og planer hos dine samarbeidspartnere
Målgruppe

Kurset krever ingen forkunnskaper og er egnet for ledere og medarbeidere som skal arbeide med forbedring. Du vil lære hvordan du ved strukturert planlegging og enkel Lean-metodikk kan skape god flyt i prosessene på din arbeidsplass.

Kursmateriell

Det vil bli utdelt kompendium ved oppstart av kurset og det kan noteres direkte i dette heftet.

For påmelding og prisinformasjon, trykk her.