PRINCE2® FOUNDATION - Juni kurs II

25.06.2018

Lær markedets ledende prosjektmetode. Bli trygg i prosjektrollen. Ingen krav til forkunnskaper.

Kursdager: 25.-27. JUNI

 

 LÆRINGSUTBYTTE

Holte Academy gir deg en god og strukturert innsikt i PRINCE2® metoden gjennom ledende, effektiv og tilpasset pedagogikk i klasserom. Kurset følger et PRINCE2® prosjekt gjennom alle faser og faseoverganger,fra oppstart til avslutning. Du opparbeider deg god forståelse for den internasjonalt anerkjente «beste praksis» for prosjektledelse innenfor PRINCE2® rammeverket.

 

  MÅLGRUPPE

Kurset passer for både prosjektdeltakere og prosjektledere, og deg som:

  • Ønsker å få inngående kjennskap til PRINCE2® prosjektmetoden
  • Ønsker å formalisere din prosjektkompetanse gjennom en sertifisering på PRINCE2® Foundation nivå
  • Skal kunne ta i bruk Difi sin Prosjektveiviser som er basert på PRINCE2®

  INNHOLD I KURSET

Kurset gir en full innføring i PRINCE2®-metodens tre deler:

Syv PRINCE2® prinsipper
PRINCE2® bygger på syv grunnleggende prinsipper. Prinsippene stammer fra erfaringer fra tidligere prosjekter og sikrer at metodikken brukes på en slik måte at den bidrar til at et prosjekt blir vellykket. «Kontinuerlig forretningsmessig forankring» er ett av prinsippene. Det betyr at det finnes en forsvarlig grunn for å starte prosjektet, og at denne begrunnelsen må være gyldig gjennom hele prosjektets levetid.

Syv PRINCE2® temaer
PRINCE2® omfatter syv temaer. Temaene representerer en samling minstekrav til den kunnskapen du og din organisasjon må ha – og tilsvarende den kompetansen dere må ha for å kunne anvende den. PRINCE2® setter for eksempel krav til lagdelt styring og ledelse, og anbefaler en organisering som sikrer rett ledelsesfokus på rett nivå i prosjektorganisasjonen.

Syv PRINCE2® prosesser
PRINCE2® omfatter syv prosesser. Prosessene har alle definerte innsatsfaktorer og resultater. PRINCE2® har fokus på prosjektets ledelsesprodukter. Prosjektforslaget er et slikt ledelsesprodukt, som er et sammendrag av prosjektets hensikt, kostnader, tid, kvalitetskrav og begrensinger. Difis anbefalte prosjektmodell Prosjektveiviseren bygger på PRINCE2® metoden.

Kurset er praktisk lagt opp med oppgaveløsing og eksamenstrening gjennom alle kursdagene.

 

  KURSDETALJER OG FORBEREDELSER

Kurset består av klasseromsundervisning og vil avsluttes med en sertifiseringseksamen på slutten av siste kursdag (dag 3). Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta på kurset. Vi har eksamensgaranti. Består du ikke eksamen, gir vi deg en ny sjanse.

Undervisningen i kurset tar utgangspunkt i PRINCE2® manualen «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2®», 6th Edition. Boken vil du få tilsendt i god tid før kurset. (Boken er inkludert i kursprisen). I tillegg vil vi komme med våre anbefalinger til hvordan du leser boken på best måte slik at du er godt forberedt til kurset og eksamen, og får størst mulig utbytte.

Eksamen kan gjennomføres på norsk eller engelsk. Vi anbefaler at du velger PRINCE2® manualen på samme språk som du velger for eksamen.

Normalpris: 14.900,- // Pris RIF-medlemmer: 11.175,- (inkl. 25 % rabatt)

Oppgi at du er RIF-medlem i bestillingsskjema 

For påmelding og praktisk info, trykk her

HA-logo.jpg (1)

 

PRINCE2®is a registered trade mark of AXELOS Limited. All PRINCE2® Foundation and Practitioner courses are offered by Holte Academy – Accredited Training Organization (ATO).