Tunnelstudiet

09.01.2018

Tunnelstudiet skal bidra til økt samhandling mellom ulike tunnelfagmiljøer for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Helhetstenking og tverrfaglig forståelse er sentrale stikkord for Tunnelstudiet. Spesielt legges det vekt på hvordan drift og vedlikehold i større grad kan være en premiss i planleggings- og byggefasen. Planprosessenes betydning for et godt produkt settes også i fokus.

Tunnelstudiet handler ikke om sprengingsteknikk og bergsikring. Hensikten er å gi deltakerne bred innsikt i de ulike prosesser som må til for å oppnå et bedre produkt for brukerne. Programmet vil likevel inneholde enkelte grunnleggende fagtemaer, som for eksempel forundersøkelser, materialforståelse og driftsproblematikk.

Studiet er tilpasset både fagfolk og ledere som arbeider med tunnel. Deltagerne er en svært viktig ressurs i undervisningen og vi ønsker derfor deltakere med arbeidsoppgaver innen planlegging, bygging, drift- og vedlikehold.

Studiet gjennomføres i regi av NTNU Videre, Institutt for geovitenskap og petroleum, Institutt for bygg- og miljøteknikk, Bane NOR og Statens vegvesen.

 

For praktisk informasjon, påmelding og annen informasjon, trykk her