Hvorfor bli medlem i RIF?

DSC_8671 cropped.jpg

Gode rådgiverfirmaer er med i RIF fordi det gir dem merverdi gjennom påvirkings- og profileringsarbeid som gjelder hele rådgiverbransjens interesser.

Medlemfirmaene får dessuten bistand og direkte service gjennom RIF Service, og gode forsikringstilbud gjennom RIF Forsikringsservice AS.


RIF påvirker firmaenes rammebetingelser

• Offentlige anskaffelser
• Standardkontrakter
• God rådgiverpraksis
• Samspill innen BAE-næringen
• Utdanningstilbud og rekruttering til bransjen

RIF øker rådgivernes synlighet

• RIF synliggjør rådgiverbransjen og hva den står for
• RIF-godkjenning synliggjør firmaenes kompetanse

RIF tilbyr sine medlemmer servicetjenester

• Forsikring og pensjon
• Lønnsstatistikk
• Juridisk bistand ifm. anskaffelser og kontrakter, 1 times gratis juridisk bistand
• Juridisk bistand ifm. arbeidsrett, 1 times gratis juridisk bistand per sak hos Arntzen de Besche - Ring 23 89 40 00  og spør etter Ingeborg Moen Borgerud, Bente Larsen eller Agathe Løwenborg eller send en e-post til rif@adeb.no)
• Medlemskontakt
• Statistikk/prognoser
• Kurs
• Faglige veiledere

Kontakt oss! rif@rif.no