Brannsikkerhet

brannslukking nett.jpg
ekspertgruppe brannsikkerhet

Brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at brannsikkerheten til enhver tid tilfredsstiller kravene i lover og forskrifter. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges. 

Ekspertgruppens sammensetning

Vegard Ervik Olsen (leder)

Rambøll (inntil sep)

vegard.ervik.olsen@ramboll.no

909 22 172

John Utstrand

COWI

Jut@cowi.com

907 58 192

Marcus Lagerkvist

Rambøll

marcus.lagerkvist@ramboll.no

454 01 453

Johannes Almås

Norconsult

johannes.almas@norconsult.com 

454 04 456

 

Tanja Sletaker

Fokus Rådgivning

tanja@fokusraad.no 

481 04 828

Leif Tore Isaksen

Sweco Norge

leif.isaksen@sweco.no

930 59 790

 

Felix Schrader

Høyer Finseth

felix.schrader@hoyerfinseth.no 

969 16 811

Johan Hjertson

ÅF Reinertsen

johan.hjertson@afreinertsen.no

418 01 117

Christian Fylkesnes

A-Stab

christian@a-stab.no

900 10 610

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no