Brannsikkerhet

brannslukking nett.jpg
ekspertgruppe brannsikkerhet

Brannsikkerhetsrådgiver i byggesaker har spesielle ansvarsoppgaver knyttet til å ivareta og verifisere at brannsikkerheten til enhver tid tilfredsstiller kravene i lover og forskrifter. Det anbefales derfor at brannsikkerhetsrådgiveren knyttes til prosjektet så tidlig som mulig som støtte for byggherren og arkitekten når de viktige hovedføringene fastlegges. 

Ekspertgruppens sammensetning

Vegard Ervik Olsen (leder)

Rambøll

vegard.ervik.olsen@ramboll.no

909 22 172

John Utstrand

COWI

Jut@cowi.com

907 58 192

Bjørn Lundby 

Multiconsult

bjoern.lundby@multiconsult.no

414 79 349

Einar Domaas

Norconsult

einar.domaas@norconsult.com 

454 01 211

Tanja Sletaker

Fokus Rådgivning

tanja@fokusraad.no 

481 04 828

Johan Hereid

SWECO

Johan.Hereid@sweco.no

 

Felix Schrader

Høyer Finseth

felix.schrader@hoyerfinseth.no 

969 16 811

Johan Hjertson

ÅF Reinertsen

johan.hjertson@afreinertsen.no

418 01 117

Christian Fylkesnes

A-Stab

christian@a-stab.no

900 10 610

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no