Bygge- og anleggsteknikk

interior.jpg
ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Formålet med utvalget er å være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer.

Dette gjøres ved å:
• Utarbeide veiledere for aktuelle faglige temaer
• Gi uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger
• Støtte RIFs talspersoner i forbindelse med uttalelser til mediene
• Støtte RIF i uttalelser vedrørende standarder, lover, forskrifter o.l.
• Arrangere kurs og seminarer om aktuelle tema
• Ta formålstjenelige initiativ overfor andre aktører i byggebransjen
• Kommunisere og diskutere med RIF-medlemmer på nettet og Facebook

Se en oversikt over ekspertgruppas aktiviteter her.

Er du interessert i å øke og oppdatere din egen kompetanse? RIF arrangerer en rekke kurs, noen av dem passer helt sikkert for deg. Se Arrangementer for full oversikt.

BA-gruppa i 2017 II.jpg

EKSPERTGRUPPENS SAMMENSETNING

Øystein Løset (Leder)

Olav Olsen (RIB)

Oslo

oel@OlavOlsen.no

920 10 670

Erling Solheim

Norconsult (RIB)

Bodø

erling.johan.solheim@norconsult.com

454 04 787

Morten Andre Helland

Structor (RIB)

Oslo

morten.helland@structor.no

928 48 662

Eirik Wærner

Hjellnes Consult (RIM)

Oslo

eiw@hjellnesconsult.no

958 65 272

Hilde Sunde Tveit

Multiconsult (RIG)

Bergen

hilde.sunde.tveit@multiconsult.no

922 25 370

Bjørn Uppstad

Procon (RIB)

Stavanger

bu@procon-stavanger.no

416 98 745

Robert de Bruin

Geovita (RIG)

Oslo

rdb@geovita.no

948 75 938

Håvard Narjord

Multiconsult (RIG)

Trondheim

han@multiconsult.no

900 24 185

Mikael af Ekenstam

Sweco (RIM)

Narvik

mikael.af.ekenstam@sweco.no

906 30 082

 

Kontakt
RIFs utviklingssjef@rif.no