Bygge- og anleggsteknikk

interior.jpg
ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Formålet med utvalget er å være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer.

Dette gjøres ved å:
• Utarbeide veiledere for aktuelle faglige temaer
• Gi uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger
• Støtte RIFs talspersoner i forbindelse med uttalelser til mediene
• Støtte RIF i uttalelser vedrørende standarder, lover, forskrifter o.l.
• Arrangere kurs og seminarer om aktuelle tema
• Ta formålstjenelige initiativ overfor andre aktører i byggebransjen
• Kommunisere og diskutere med RIF-medlemmer på nettet og Facebook

Se en oversikt over ekspertgruppas aktiviteter her.

Er du interessert i å øke og oppdatere din egen kompetanse? RIF arrangerer en rekke kurs, noen av dem passer helt sikkert for deg. Se Arrangementer for full oversikt.

IMG_6760 cropped.jpg

EKSPERTGRUPPENS SAMMENSETNING

Øystein Løset

Olav Olsen (RIB)

Oslo

 

920 10 670

 

Erling Solheim

Norconsult (RIB)

Bodø

 

454 04 787

 

Morten Andre Helland (Leder)

Structor (RIB)

Oslo

 

928 48 662

 

Eirik Wærner

Multiconsult (RIM)

Oslo

 

958 65 272

 

Hilde Sunde Tveit

Multiconsult (RIG)

Bergen

 

922 25 370

 

Bjørn Uppstad

Procon (RIB)

Stavanger

 

416 98 745

 

Robert de Bruin

Geovita (RIG)

Oslo

 

948 75 938

 

Håvard Narjord

Multiconsult (RIG)

Trondheim

 

900 24 185

 

Mikael af Ekenstam

Sweco (RIM)

Narvik

 

906 30 082

 

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no