Bygge- og anleggsteknikk

interior.jpg
ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Formålet med utvalget er å være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer.

Dette gjøres ved å:
• Utarbeide veiledere for aktuelle faglige temaer
• Gi uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger
• Støtte RIFs talspersoner i forbindelse med uttalelser til mediene
• Støtte RIF i uttalelser vedrørende standarder, lover, forskrifter o.l.
• Arrangere kurs og seminarer om aktuelle tema
• Ta formålstjenelige initiativ overfor andre aktører i byggebransjen
• Kommunisere og diskutere med RIF-medlemmer på nettet og Facebook

Se en oversikt over ekspertgruppas aktiviteter her.

Er du interessert i å øke og oppdatere din egen kompetanse? RIF arrangerer en rekke kurs, noen av dem passer helt sikkert for deg. Se Arrangementer for full oversikt.

 

Ekspertgruppens sammensetning

Øystein Løset (leder) Olav Olsen oel@OlavOlsen.no 920 10 670
Erling Solheim  Norconsult erling.johan.solheim@norconsult.com  
Morten Andre Helland Structor morten.helland@structor.no 928 48 662
Eirik Wærner  Hjellnes Consult eiw@hjellnesconsult.no  
Hilde Sunde Tveit  Multiconsult hilde.sunde.tveit@multiconsult.no 922 25 370
Bjørn Uppstad  Procon bu@procon-stavanger.no  
Guro Brendbekken Multiconsult guro.brendbekken@multiconsult.no  
Håvard Narjord Multiconsult han@multiconsult.no 900 24 185
Mikael af Ekenstam Sweco mikael.af.ekenstam@sweco.no 906 30 082

 

     


Kontakt
RIFs utviklingssjef@rif.no