Bygge- og anleggsteknikk

interior.jpg
ekspertgruppe bygge- og anleggsteknikk

Formålet med utvalget er å være en faglig drivkraft og kompetansekoordinator for RIF sentralt og for RIFs bedrifter og medlemmer.

Dette gjøres ved å:
• Utarbeide veiledere for aktuelle faglige temaer
• Gi uttalelser om aktuelle og relevante spørsmålsstillinger
• Støtte RIFs talspersoner i forbindelse med uttalelser til mediene
• Støtte RIF i uttalelser vedrørende standarder, lover, forskrifter o.l.
• Arrangere kurs og seminarer om aktuelle tema
• Ta formålstjenelige initiativ overfor andre aktører i byggebransjen
• Kommunisere og diskutere med RIF-medlemmer på nettet og Facebook

Se en oversikt over ekspertgruppas aktiviteter her.

Er du interessert i å øke og oppdatere din egen kompetanse? RIF arrangerer en rekke kurs, noen av dem passer helt sikkert for deg. Se Arrangementer for full oversikt.

 

EKSPERTGRUPPENS SAMMENSETNING

Øystein Løset (leder)

Olav Olsen

oel@OlavOlsen.no

920 10 670

RIB

Erling Solheim 

Norconsult

erling.johan.solheim@norconsult.com

454 04 787

RIB

Morten Andre Helland

Structor

morten.helland@structor.no

928 48 662

RIB

Eirik Wærner 

Hjellnes Consult

eiw@hjellnesconsult.no

958 65 272 

RIM

Hilde Sunde Tveit 

Multiconsult

hilde.sunde.tveit@multiconsult.no

922 25 370

RIG

Bjørn Uppstad 

Procon

bu@procon-stavanger.no

416 98 745

RIB

Guro Brendbekken

Multiconsult

guro.brendbekken@multiconsult.no

977 02 700

RIG

Håvard Narjord

Multiconsult

han@multiconsult.no

900 24 185

RIG

Mikael af Ekenstam

Sweco

mikael.af.ekenstam@sweco.no

906 30 082

RIM

 

Kontakt
RIFs utviklingssjef@rif.no