Fagside RIB

Ekspertgruppens oppmerksomhetsområder omfatter byggverk og fag som angitt nedenfor, der også grenselinjer mot andre fagutvalg er vist:

  • Byggverk
  • Bolig og forretningsbygg
  • Skoler, sykehus og institusjoner
  • Bruer og Fjordkrysninger
  • Tunneller og kulverter
  • Dammer, kaier og havner
  • Plattformer
  • Industri- og lagerbygg
  • Haller og idrettsanlegg
  • Master og tårn

Fagbetegnelse

Grenselinjer til andre fagutvalg

Bærende konstruksjoner Geoteknikk, brann, akustikk, tekniske installasjoner
Belastninger Ingen

Materialteknikk, bl. a. stål, betong og tre

Brann, akustikk

Farlig avfall  
Miljøriktig materialbruk  
Varmeisolasjon Bygningsfysikk
Tetthet mot vann og fuktighet Bygningsfysikk
Byggemetoder  
Analyser av laster og
konstruksjoner
 
Rehabilitering og tilstandsundersøkelser Alle over
Kostnader for oppføring av bygg Alle over
Kontraktuelle spørsmål for rådgivere Alle over