Publikasjoner

Under arbeid i ekspertgruppen

• Veileder for tredjepartskontroll RIB
• 4411-S Miljøkartlegging av bygninger 3.utg

Notater

Universell utforming – konsekvenser for RIB

Lavenergihus – konsekvenser for RIB

Eit klima i endring – konsekvenser for RIB og RIM

Veiledere

Utarbeidet av ekspertgruppen og tilgjengelig i nettbutikken:

Prosjektering (RIB)

• 1010 Beregning av Snølast, 2010, (RIF/Dr.tech Olav Olsen as)
• 4409-S Dimensjonering av bygninger utsatt for vibrasjoner, 2003, (RIF, forfattarar)
• 4413-S Dimensjonering for jordskjelv, 2010, (RIF, forfattarar)
• 4412-S Duk-konstruksjoner, 2007, (RIF, forfattarar)
• 4406-S NS-EN1991-1-4 Vindlast RIF, regneark, 2010, (RIF/Dr.tech Olav Olsen as)
• 4415-S NS_EN1998-1 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkn(all tekst ikkje med i heading) rekneark oppdatert 2012
• 4301 - Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygg

Miljø (RIM)

• Hvordan miljøkartlegging skal gjennomføres.
• 6606 – S Rent Tørt Bygg, 2007 (RIF, forfattarar)

Eiendomsforvaltning

• 4402-S Repairing Concrete Structures, RIF 1995