Fag og Innovasjon

Ekspertgruppen arbeider med faglig utvikling, FoU & Innovasjon i rådgivende ingeniørbedrifter. Deltagerne er i stor grad ledere innenfor områder som kompetanseutvikling, innovasjon og fagnettverk i medlemsbedriftene. Gruppen er RIFs nyeste og skal arbeide med blant annet følgende temaer:

  • Faglig karriere. Vurdere å etablere en kompetansestige/faglig karrierevei for rådgivere - Her er det nokså ulik praksis
  • Kompetanseutvikling på tvers av rådgiverbransjen - Hva er beste praksis, hvor er de største behovene, hva slags kompetanse trengs?
  • Transaksjonskostnader - Oppdragsgivere forventer skreddersøm i hver eneste konkurranse og gratisarbeid fra rådgiverne. Dette øker byggekostnadene i Norge. Hvordan kan vi forenkle konkurransene?
  • FoU. Være kontaktpunkt ift FoU-aktiviteter og mulige prosjekter i rådgiverbransjen
  • Oppdragsgivere - Dialog med oppdragsgivere om kompetanseutviklingsbehov.

EKSPERTGRUPPENS SAMMENSETNING

Tania W. Leporowski (lederteam) Multiconsult twl@multiconsult.no
Birgit Farstad Larsen (lederteam) COWI BIL@cowi.no
Torhild Tøndel  Norconsult Torhild.Tondel@norconsult.com
Petrine Djupvik Flaa  Sweco Petrine.Djupvik.Flaa@sweco.no
Maria Kristin Strand Brekke og Strand mks@brekkestrand.no
Vibeke Rørvik Asplan Viak Vibeke.Rorvik@asplanviak.no
Frode Bovim Rambøll frode.bovim@ramboll.no
Roar Smelhus (lederteam) Multiconsult roar.smelhus@multiconsult.no
Anders Myhr (observatør) Pure Logic amy@purelogic.no
Erlend Edvardsen ECT ee@ect.no
Erik B. Holm Olav Olsen ebh@olavolsen.no
Anders Nohre-Wallden Asplan Viak Anders.NohreWallden@asplanviak.no

                                                  

Gruppeledelse ivaretas inntil videre av Multiconsult v/Tania Leporowski, COWI v/Birgit Farstad Larsen og Hjellnes Consult v/Roar Smelhus i fellesskap.

Fag og innovasjon.jpg

KONTAKT

RIFs utviklingssjef@rif.no