Prosjektadministrasjon

meeting nett.JPG

 

Prosjektadministrasjon er et stort og vidt fagfelt. Det omfatter det vi tradisjonelt i BAE-næringen kaller prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Lederrollene inkluderer arbeid innen de generelle fagfeltene administrasjon, økonomi, planlegging, ledelse og selvfølgelig de spesifikke fagfeltene innen BAE-næringen, som lovpålagte krav i Plan- og bygningsloven og SHA-/HMS-regelverket på både person- og virksomhetsnivå, og fagkompetanse innen rådgivende ingeniørfag.

Ekspertgruppen PA jobber for å sikre en felles forståelse av de ulike rollene i PA-faget, samt for å øke kompetansen innen fagfeltet. Dette gjøres hovedsakelig gjennom utarbeidelse av veiledere som er tilgjengelig på RIF’s nettbutikk:

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Sjekkliste for prosjektgjennomgang
  • Mønster for PA-bok


Ekspertgruppens sammensetning

Trygve Nilsen

Asplan Viak

Skien

TrygveS.Nilsen@asplanviak.no  

Lars Egil Borsheim

Sweco

Stavanger

lars.egil.borsheim@sweco.no

Henriette Frafjord Berntsen

WSP

Oslo

Henriette.Berntsen@wsp.com

Anne Mette Bjerknes (Leder)

Multiconsult

Oslo

anne.mette.bjerknes@multiconsult.no

Trygve Sagen

Holte Consulting

Oslo

trygve.sagen@holteconsulting.com

Jon Aarrestad

Epcon

Stavanger

jona@epcon.no

Kristin Flygind

Rambøll

Oslo

kristin.flygind@ramboll.no

 

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no