Prosjektadministrasjon

meeting nett.JPG

 

Prosjektadministrasjon er et stort og vidt fagfelt. Det omfatter det vi tradisjonelt i BAE-næringen kaller prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Lederrollene inkluderer arbeid innen de generelle fagfeltene administrasjon, økonomi, planlegging, ledelse og selvfølgelig de spesifikke fagfeltene innen BAE-næringen, som lovpålagte krav i Plan- og bygningsloven og SHA-/HMS-regelverket på både person- og virksomhetsnivå, og fagkompetanse innen rådgivende ingeniørfag.

Ekspertgruppen PA jobber for å sikre en felles forståelse av de ulike rollene i PA-faget, samt for å øke kompetansen innen fagfeltet. Dette gjøres hovedsakelig gjennom utarbeidelse av veiledere som er tilgjengelig på RIF’s nettbutikk:

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Sjekkliste for prosjektgjennomgang
  • Mønster for PA-bok


Ekspertgruppens sammensetning

Jon Arrestad Epcon jona@epcon.no 90 97 71 56
Trygve Steiner Nilsen Asplan Viak trygves.nilsen@asplanviak.no    932 07 798
Jarl Knarvik Sweco jarl.knarvik@sweco.no 995 04 542
Anne Mette Bjerknes (leder) Multiconsult anne.mette.bjerknes@multiconsult.no 982 10 228

Torbjørn Lyngroth

WSP Norge

torbjorn.lyngroth@wspgroup.no

926 22 203 
Guillaume Koelsch Hjellnes Consult guk@hjellnesconsult.no 966 27 907


Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no