RAMS

rams.jpg (1)

Om ekspertgruppe RAMS

Ekspertgruppen har fokus på RAMS for samferdselssektoren. RAMS står for «Reliability», «Availability», «Maintainability» og «Safety», eller pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet. Tilstrekkelig sikkerhet og pålitelighet er selvsagte elementer i et hvert byggeprosjekt, men selve implementeringen er ikke noe som skjer av seg selv. I første omgang er gruppen fokusert på skinnegående transportsystemer, men utvidelse til andre typer samferdsel er også aktuelt.

ekspertgruppens sammensetning

Rune Winther Multiconsult rune.winther@multiconsult.no
Henrik Bjelland Multiconsult henrik.bjelland@multiconsult.no
Mari Fagerjord Norconsult Mari.Fagerjord@norconsult.com
Ingrid Almås Berg Norconsult Ingrid.Almas.Berg@norconsult.com
Andreas Kiste Rambøll andreas.kiste@ramboll.no
Tom Daniel Berg Enger  Rambøll tom.daniel.enger@ramboll.no
Robert Ganz Cowi rga@cowi.no
Elisabeth Nilsen Cowi erni@cowi.no
Øyvind Knapskog Sweco oyvind.knapskog@sweco.no

 

Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no