Tekniske installasjoner

Om ekspertgruppe tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner står for en stadig større andel av entreprisekostnadene i et byggeprosjekt. Faget er i vekst, også grunnet den store satsningen innenfor energi, miljø og infrastruktur. Innenfor hovedfagene VVS og elektro, samt i grensesnittet mellom fagene, gjør ekspertgruppen sitt arbeid. Viktige elementer i arbeidet er profilering og rammebetingelser, svar på høringer for nye lover og forskrifter, samt utvikling av fagområdet mer generelt. Vi har nå startet arbeidet med en ny RIF-veileder og ytelsesbeskrivelse for totalentrepriser og samspill, et område vi i ekspertgruppen har satt spesielt på dagsorden. 

Ekspertgruppens sammensetning

Roar Smelhus (leder) Hjellnes Consult ROS@hjellnesconsult.no  
Janne Grindheim Norconsult Janne.Grindheim@norconsult.com  
Bjørn Horn

Structor

Bjorn.horn@structor.no

 
Erik Rigstad Cowi eri@cowi.no  
Einar Aaseth Multiconsult einar.aaseth@multiconsult.no  
Alf Strøm Sweco alf.strom@sweco.no  45222429
Terje Sauar ECT jts@ect.no  
Ingvar Birkeli Rambøll

ingvar.birkeli@ramboll.no

 92224363
   


Kontakt

RIFs utviklingssjef@rif.no