Fag og prosjekttyper

Fag

Elektroteknikk

VVS- og klimateknikk 

Elkraftteknikk
Belysningsteknikk
Elektroakustikk
Alarmteknikk
Automatiseringsteknikk
(Tekn.kybernetikk)
Teleteknikk

Ventilasjonsteknikk
Varmeteknikk
Sanitærteknikk
Kuldeteknikk

 

 


Prosjekttyper

Elektroteknikk

VVS- og klimateknikk

Lavspentanlegg < 1000 V
Høyspentanlegg > 1000 V
Teleanlegg i bygg
Transportanlegg i bygg
Kraftstasjoner
Transformatorer
Reservekraftanlegg
Alarmanlegg
Lysanlegg
ENØK-tiltak
Tilstandsanalyse
Miljøtiltak
Brannvern
Prosesskontroll
Sentral driftskontroll
Instrumentering
Telekommunikasjonsanlegg
Elektrotekniske 
navigasjonssystemer
Opplæring/undervisning
Tilstandsanalyse
Miljøtiltak

Ventilasjonsanlegg
Klimaanlegg/inneklima
Vann-/kjøleanlegg
Vann- og avløpsinstallasjoner
ENØK-tiltak
Tilstandsanalyse
Miljøtiltak
Brannvern
Varmepumper
Fjernvarmeanlegg
Vaskeri og storkjøkken
Gass/trykkluftanlegg
Opplæring/undervisning