Norsk Vann Ambassadørprogram

Den norske vannbransjen (Norsk Vann, Vannklyngen, Smart Water Cluster, RIF, VAnnforsk og IWA Norge) har de siste årene jobbet for å styrke bransjens omdømme. Målet er å styrke rekrutteringen til bransjen, bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, og sikre samfunnets forståelse for de store infra-strukturinvesteringer bransjen står foran.

Omdømmeprosjektet har gitt resultater, men vi er fortsatt ikke i mål. Derfor lanserer vi nå et ambassadørprosjekt der målet er at bransjens 10.000 ansatte skal bli enda flinkere til å fortelle verden rundt oss hvor viktig vi som bransje er. Fortsatt er det mange som ikke vet at vannbransjen redder liv og miljø, og skaper økonomisk vekst og arbeidsplasser.

Hvis hver og en av oss bare blir litt flinkere til å fortelle menneskene rundt oss hva vi gjør og hva vi skaper, kommer vi enda litt lenger. Dette er kjernen i ambassadørprosjektet som du kan lese mer om her.

Norsk vann ambassadørprogram.jpg

Vi håper alle bedrifter og virksomheter i vannbransjen kan presentere ambassadørprosjektet på et møte for egne ansatte i løpet av høsten. Vi har laget en presentasjon du kan bruke på møtet som du finner her. Bruk gjerne en halvtime på å diskutere med de ansatte om hvordan de tenker at de kan være gode ambassadører! Vi har også laget et vannkort som kan bestilles fra oss, og deles ut til alle ansatte. På kortet finner du vannbransjens hovedbudskap til verden rundt oss!

Vi jobber med verdens viktigste ressurs! Det bør alle få vite.

Vi håper derfor at du, din bedrift/virksomhet og dine ansatte vil være stolte vannambassadører!