Presentasjonene fra nettverkstreffet i Juni

Den 16. juni møttes vannbransjen til nettverkstreff på Gardermoen.

Målene for nettverket er å:

 • Sikre nok kapasitet - Få flere kandidater til å velge transport- og vannfag (samfunnskritisk infrastruktur)
 • Identifisere utfordringer i bransjen
 • Stimulere til økt samarbeid mellom bransjene og mellom læreinstitusjonene
 • Erfaringsutveksling i forhold til rekruttering, utdanning og kompetanse
 • Være sparringpartnere i aktuelle faglige saker
 • Stimulere/styrke lærernes interesse for undervisning i fagene. Hvem er det som er
  ansvarlig for utdanning innenfor de ulike fagene?

Her er dagsordenen for treffet, og under finner du presentasjonene som ble vist under samlingen:

 1. Norges tilstand – Hva er de fremtidige utfordringer? fra Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF. Presentasjonen kommer senere.
 2. Bransjenes behov – Fremtidig kapasitetsbehov i bransjen. Ved Leder i Næringslivsringen, Lillian Fjerdingen.
 3. Status og utfordringer i undervisningsinstitusjonene. Ved Dordi Skjevling fra RIF og skolene.
 4. Endring av skolestruktur - HiÅ, HiG og HiST fusjoneres med NTNU – Hva betyr det for VA-utdanningen? Ved Geir Walsø fra NTNU.
 5. Status for prosjekt læremateriell – nettbasert kurs i geoteknikk. Ved Rolf Sandven, RIF/Multiconsult AS.
 6. Vannfaget – Veks eller Visne? Hva gjør Høgskolen i Ålesund for å øke interessen for Vannfaget? Ved Geirmund Oltedal, dekan ved Høgskolen i Ålesund.
 7. Presentasjon av Norsk Vanns høgskoleprosjekt. Ved Ingrid Holøyen Skjærbakken, rådgiver i Norsk Vann.
 8. Vannfaget og Næringslivsringen. Litt om status prosjekt standardisering – ledninger i grunnen. Ved Tom Baade-Mathiesen, Norconsult AS og Næringslivsringen.
 9. Presentasjon av FoU-prosjekt, f.eks DIVA (Digital VA-forvaltning). Ved Anette Kveldsvik Desjardins, RIF og Asplan Viak AS.
 10. Bransjens egne kurs og samarbeid med skolene om hovedoppgaver
  (bachelor/master). Ved Ingrid Holøyen Skjærbakken, rådgiver i Norsk Vann.
 11. Vannbransjens nasjonale kompetansesenter på Ås. Orientering om planene
  og kartlegging av interessen. ved konsulent Einar Melheim.
 12. Endringer i samferdselssektoren. Ved Siri Hustad, Statens vegvesen og Bente Tangen, Jernbaneverket.
 13. Hvordan skape unge/nye lærekrefter? Idedugnad og workshop.
  Ved Bente Tangen, Jernbaneverket.
 14. Follo-prosjektet. Kompleksitet og ny teknologi. Hva kreves av kompetanse av
  morgendagens medarbeidere? Ved Erik Smith, Jernbaneverket.
 15. Ferjefri E39 Kristiansand-Trondheim. Orientering om et samferdselsprosjekt med mange fasetter. Ved prosjektleder Kjersti Dunham, Statens vegvesen.