RIF Forsikringsservice AS

DSC_8775 cropped.jpg

Selskapets hovedoppgave er å arbeide for at RIFs ansvarsforsikring og tilbud om personalforsikringer skal være et godt og konkurransedyktig tilbud og yte god service.

RIF Forsikringsservice AS ble opprettet i 2002. Firmaet ble etablert som et heleid datterselskap av RIF for å ivareta ulike forvaltningsoppgaver innen forsikring. Selskapets virksomhet er organisering og drift av kollektive forsikringsordninger for medlemmene i RIF. Dette innbefatter forvaltning av forsikringskontoer for frivillig kollektiv ansvarsforsikring og ulike frivillige kollektive personalforsikringer.

210 firmaer med over 5000 årsverk benytter seg av RIFs forsikringstilbud. 

Ansatte

Clas Svanteson

Daglig leder

Jobber primært med ansvarsforsikringen. Bistår firmaene med prosjektforsikringer og utvidete dekninger. Følger opp skadebehandlingen.
Bistår i spørsmål knyttet til personalforhold, skatter og avgifter, samt generelle lønns- og bedriftsøkonomiske spørsmål. Utarbeider årlig lønnsstatistikk og statistikk over firmaenes økonomi og timebruk.
Tlf: 22 85 35 76
Mobil: 913 77 330
E-post: clas.svanteson@rif.no

Anja Salut

Har det daglige driftsansvaret for forsikringsordningen, inn- og utmeldinger, samt forsikringsbevis. Regnskapsansvarlig for driften av RIF Forsikringsservice AS.
Tlf: 22 85 35 78
Mobil: 934 45 322
E-post: anja.salut@rif.no

Styre

Trond Johan Dahle (styreleder)
Jill Akselsen
Arve Lund
Randi Birgitte Svånå
Svend Oluf Arntzen