For å bistå firmaene i deres skade og risiko arbeide, arrangerer RIF Forsikringsservice AS også interne kurs om risiko og ansvar hos firmaene. Kurset koster dere tiden dere bruker på dette. Forutsetningen for at vi skal arrangere firmainterne kurs er at dere er minimum 15 deltakere. Er dere færre, ta kontakt med andre firma, så kan vi arrangere dette som et felles kurs.

Programmet for kurset avtaler vi sammen med dere. Ta kontakt med oss om dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet.