Seminar om ansvar og risikostyring

RIF og RIF Forsikringsservice AS inviterer til seminar om det nye regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft fra 1.1.2017. Tidligere lov og forskrifter er nå opphevet, og erstattet av ny lov med nye tilhørende forskrifter. Alle rådgivere som bistår oppdragsgivere i gjennomføring av offentlige konkurranser må kjenne til hovedtrekkene i nytt regelverk for å kunne gi forsvarlig rådgivning. 

Foredragsholderen vil skrittvis gå gjennom hovedtrekkene for hvordan konkurranser kan og bør gjennomføres etter det nye regelverket, og peke på de viktigste praktiske endringene som rådgiverne må være kjent med. Det blir tid til spørsmål underveis, og det vil bli gitt løpende råd og tips om hvordan firmaene i de forskjellige fasene kan innrette seg for å avgrense sin risiko og ansvarseksponering.

Foredragsholder: Live Wilhelmsen Lindholm, Advokat Pacta Advokatfirma AS

Tid: Mandag 27. Mars 2017 kl. 12.00–16.00

Sted: NHO Bygget - Middelthuns Gate 27, Møterom Sinnataggen

Seminaret er åpent både for medarbeidere og ledere i alle RIF firmaene og kunder med ansvarsforsikring i RIF Forsikringsservice AS. Seminaret er godt egnet for alle som arbeider med offentlige anskaffelser.

SEMINARPROGRAM

12.00 – 12.40  Endringer i anvendelsesområde

12.40 – 12.50    Pause

12:50 – 13:40    Nye regler om kvalifisering av leverandører og bruk av egenerklæringsskjema

13:40 – 13:50     Pause

13:50 – 14:30     Nye regler om avklaringer i anbudskonkurranser

14.30 – 14:40    Pause

14.40 – 15.20     Nye regler for gjennomføring av forhandlet prosedyre

15.20 – 15:30    Pause

15.30 – 16.00    Nye regler for tilbudskonkurranse

Seminaret er gratis. Påmelding er bindende og de som ikke møter opp tross påmelding vil bli fakturert med kr. 1500,-.  Det blir enkel servering.

Påmelding sendes til anja.salut@rif.no

Frist for påmelding er mandag 20. mars