Ansvarsforsikring

RIF administrerer en kollektiv ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret RIF-firmaene kan pådra seg i sin virksomhet.

Standard forsikringssum er 150 G (NOK 13.886.400) per skadetilfelle og for hele oppdraget, med mulighet til variasjoner i dekningsomfang. Forsikringen har en bonus-/malus-ordning som tar hensyn til de enkelte firmaenes skadehistorie ved premieberegning, og frivillige variasjonsmuligheter. Det tilbys også individuelle prosjektforsikringer.

Den kollektive ansvarsforsikringen er plassert hos Tryg Forsikring. 

Dersom man inngår i prosjektgrupper med solidarisk ansvar, vil det være behov for solidarbekreftelse fra forsikringsselskapet. Vi har også maler for internavtaler for oppdragssamarbeid / prosjekteringsgruppe. Dette kan bestilles ved å ta kontakt med RIF Forsikringsservice AS.

Alle henvendelser og skademeldinger rettes til RIF Forsikringsservice AS ved Clas Svanteson. 

Clas Svanteson
Tlf: 22 85 35 76
Mobil: 913 77 330
E-post: clas.svanteson@rif.no

 

last ned:

Vilkår ansvarsforsikring per 01.01.2014
Vilkår rettshjelpforsikring per 01.01.2014
Anmodning om solidaransvar
Anmodning om Prosjektforsikring