Difi med gratis kursmateriell i LCC

16.12.2013

meeting nett.JPGDifi har ferdigstilt gratis kursmateriell for grunnleggende innføring i livssykluskostnader (LCC).

Kursmateriellet er resultat av et samarbeid mellom Difi og LCC-forum for å bidra til økt kompetanse om livssykluskostnader innen bygg, anlegg og eiendom. Kursmateriellet er gratis, og kan brukes av alle. Kursmateriellet illustrerer et foredrag for å gi kursdeltakere grunnleggende kjennskap til LCC og kunnskap om sentrale LCC-begreper med en presentasjon, delt inn i fire kapitler. Presentasjonene gir faglig støtte i notatfeltet. Med utgangspunkt i presentasjonene blir det laget eget kurshefte til selvstudier for interesserte. Opplæringsmaterialet har også refleksjonsspørsmål. Kapittel 4, LCC og alternativsvurderinger, har supplerende videoer som illustrerer deler av innholdet.

Mer info: http://anskaffelser.no/art/bygg-anlegg-eiendom/bae-tema/livssykluskostnader-bae/lcc-basiskurs