RIF til DN: - Trenger våre marginer for kunnskapspåfyll

29.08.2014

- De marginene vi har, trenger vi for å investere i påfyll av kunnskap hos medarbeidere for å ha mulighet til å delta i utviklingsprosjekter, sier adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen til Dagens Næringsliv i dag.

- Vi er bekymret over at entreprenørene tjener så dårlig. Det er viktig at deres kompetanse verdsettes, sier Hansteen.

Tall fra RIF viser at medlemsbedriftene hadde en gjennomsnittlig resultatgrad på 7,4 prosent i fjor.

RIF mener særlig offentlige oppdragsgivere burde legge mer vekt på kompetanse og kundetilfredshet i anbudskonkurranser:

- Man er for opptatt av å få lavest mulig pris fra hver enkelt bransjeaktør istedenfor å se hele kostnadsbildet. De laveste anbudene kan bli langt dyrere på grunn av mangel på kunnskap og erfaring, sier Liv Kari Skudal Hansteen til Dagens Næringsliv.