Vil stoppe de useriøse

22.08.2014

RIF er med når et ekspertutvalg fra byggenæringen vil ta grep for å bekjempe useriøs virksomhet og heve kvaliteten i bygge- og anleggsprosjekter.

Et ekspertutvalg fra byggenæringen står bak en rapport som som vil bekjempe useriøs virksomhet og heve kvaliteten i bygge- og anleggsprosjekter. Bakgrunnen er regjeringens forslag om å avvikle dagens ordning med obligatorisk lokal godkjenning av foretak fordi ESA mener ordningens strider mot tjenestedirektivet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Byggenæringens Landsforening (BNL) komme med forslag til ny ordning. Departementet har også bedt byggenæringen komme med forslag som kan redusere problemet med useriøse og dårlig kvalifiserte foretak.

- I bunnen for vårt engasjement for å komme med tiltak, ligger å sikre lik konkurranse i byggenæringen. Og særlig er det behov for virkemidler for å redusere svart arbeid. Oppslag i media har avdekket at selv Skattedirektoratet ikke klarer å fange opp dette når de skal pusse opp egne lokaler. Regler legger ansvaret på bedriftene og det offentlige. Men alle sliter med å følge opp dette på en god måte. Det finnes ikke noe godt nok system som fanger opp den svarte økonomien som er i ferd med å bre om seg i byggenæringen, sier adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentene, utvalgslederen, til bygg.no.

RIFs representanter i utvalget har vært adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen og utviklingssjef Ari Soilammi.

Blant forslagene fra utvalget er:

• Etablering av en ny Sentral Godkjenning

• Utvidelse og forbedringer i ID-kortordningen

• Etablering av ny registreringsordning for arbeid på eiendom

• Sterkere og mer målrettet tilsyn og myndighetskontroll

• Automatisert tilgang på informasjon fra offentlige registre


Les mer hos bygg.no: http://www.bygg.no/article/1205048

eller nrk.no: http://www.nrk.no/norge/vil-hindre-mafiatilstander-1.11890825

Foto: Siri Stang, BNL