Alt klart for EFCA i Oslo

Alt klart for EFCA i Oslo

28.05.2015

Fredag 29. mai går EFCA-konferansen av stabelen på Grand i Oslo. Mer enn 130 har meldt seg på for å høre om noen av de viktigste nye mulighetene for bransjen i årene som kommer.

EU-kommisjonens Benjamin Angel kommer for å forklare hva EUs nye investeringsprogram EFSI er. På tre år skal 315 milliarder Euro investeres i lønnsomme prosjekter innenfor infrastruktur, fornybar energi, bærekraft, forskning, innovasjon og utvikling. Det er et stort og meget ambisiøst program. Benjamin Angel er hovedansvarlig for utformingen av ordningen.

Hvilke forretningsmuligheter gir det for norske og internasjonale selskaper?

De som er med på konferansen, får høre det fra den som vet.
I tillegg er det et sterkt faglig program med internasjonale innledere som er de beste innenfor sine områder: Smart cities, offentlige anskaffelser og tverrfaglig samarbeid - for å nevne noe. Se omtale av innlederne her.

Last ned hele programmet for konferansen som PDF her.

Eget program for de yngre

Torsdag 28. mai holder Unge Rådgivende Ingeniørers Forening et eget seminar og sosialt program for Young Professionals. Også her er det et faglig sterkt og engasjerende program. Det kan du laste ned som PDF her.