Du kan rekke BIM-sertifisering før sommeren!

buildingSmart Norge

02.06.2015

På bakgrunn av buildingSMARTs lærerplan har RIF utviklet et basiskurs som tar en dag. Du kan rekke det før sommerferien - enten Trondheim eller Oslo er nærmest!

Basiskurset er generelt, og danner grunnlaget for påfølgende opplæring. Vi legger vekt på å gi en breddekompetanse og å gi en grunnleggende forståelse av hvordan åpenBIM endrer forutsetningene for samhandling. Læreplanene tar ikke for seg opplæring og bruk av konkrete verktøy, men fokuserer på å gi en felles forståelse på tvers av fag og roller.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne være i stand til å fullføre en nettbasert eksamen (multiple choice). Sertifiseringen gjennomføres i kurslokalet på kursdagen.

Vi har kurs i Trondheim 23. juni og i Oslo 25. juni.

Les mer om kurset i Trondheim her.

Les mer om kurset i Oslo her.