Vil du vite mer om Norges tilstand? Kom 14. april!

Velkommen til frokostseminar om Norges tilstand

14.04.2015

Forfall til frokost.jpg

Vil du vite mer om det som kommer fram i rapporten Norges tilstand 2015 – State of the Nation? Kom på frokostseminar på Ullevaal Stadion, i konferanseavdelingen, tirsdag 14. april kl. 08.00-10.00.

Her vil RIF gå mer i dybden i funnene våre 16 eksperter har gjort på 12 samfunnskritiske områder. Eksperter og representanter fra de seks medlemsbedriftene som har bidratt vil være til stede.

Sted og tid:

Ullevaal Business Centre, møterom Panorama.

Tirsdag 14. april kl. 08.00-10.00

Program:

 • 08.00-08.20  Registrering og frokost
 • 08.20-08.35  Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i RIF ønsker velkommen.

  Den viktige rapporten og betydningen for bransjen
  Christian Nørgaard Madsen, styreleder i RIF og adm dir Multiconsult
  Hvordan kan vi bruke funnene til utvikling og gjennomføringskraft?
 • 08.35-08.50  Metode og bakgrunn
  Kathrine Gjerde, seksjonsleder bane og sikkerhet, Rambøll, prosjektleder for Norges tilstand.
  Slik har ekspertene jobbet. Metode og prosess.
 • 08.50-09.10  Forfall og oppgradering
  Liv Kari Skudal Hansteen, adm dir RIF
  Gjennomgang av de tolv undersøkte områdene med karakterer og fremtidssikring – hvor er det mest kritisk? Hvor står det bra til? Hva kan de ansvarlige for de ulike områdene lære av hverandre?
 • 09.10-09.25  Scenarier for Norge fram mot 2050
  Kristin Karlsrud Haugse, managing consultant, Rambøll Management
  Scenarienes betydning for rapporten. Hvordan ser fremtiden ut? Blir Norge rakrygget, uten ryggrad eller vil vi ende opp med brukket rygg?
 • 09.25-09.40  De gode og de dårlige veiene
  Erik Spilsberg, seniorrådgiver forretningsutvikling og logistikk, Rambøll
  Et innblikk i veisektoren. Tilstandsrapport og oppgraderingsbehov for riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Hvorfor er noen veier sikre og gode, mens andre er usikre og dårlige?
 • 09.40-10.00  Spørsmål og avrunding

Se veibeskrivelse og informasjon om Ullevaal Business Class her

Påmelding:

Seminaret er gratis. Påmelding innen 10. april på e-post til anne.holstad@rif.no.