Nye BIM-kurs i mars

05.02.2015

Det blir i mars arrangert BIM-kurs med sertifisering i Stavanger, Bergen og Kristiansand.

BuildingSMART har utarbeidet læreplaner for åpen BIM-sertifisering. På bakgrunn av lærerplanene har RIF utviklet et basiskurs som går over en dag.

RIF ser at byggherrer vektlegger BIM-kompetanse som en viktig del av tildelingskriteriene, og det er ventet at BIM-sertifisering vil bli et byggherrekrav i nær fremtid. Senere vil det også komme spesialiserte kurs rettet mot bl.a. byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Agenda og påmelding til kursene finner du her:

BIM-kurs Kristiansand

BIM-kurs Stavanger

BIM-kurs Bergen