Nominer til Betongelementprisen

13.05.2016

Vinnerprosjekt 2015: Stormen, av DRDH Architects

For å stimulere til innovativ og estetisk bruk av betongelementer etablerte Betongelementforeningen, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund og Rådgivende Ingeniørers Forening, "Betongelementprisen" i 1987. Prisen utdeles som anerkjennelse for arkitektonisk og/eller talentfull anvendelse av betongelementer, og gis til den eller de som juryen mener har utmerket seg særlig. Bedømmelsen gjøres av en jury bestående av fire medlemmer, to av disse oppnevnes av Norske Arkitekters Landsforbund, ett medlem oppnevnes av Rådgivende Ingeniørers Forening og ett av Betongelementforeningen.

For året 2015 ble prisen tildelt DRDH Architects for Stormen i Bodø. Tildelingen fikk stor oppmerksomhet i media, både arkitektbedriften og betongelementleverandøren fikk god medieoppmerksomhet. Tildelingen ble gjennomført i Bodøs nye storstue, Stormen, med Bodøs ordfører som representant for byggherren. Det er ingen tvil om at tildelingen og rammene rundt dette ga positive effekter for alle involverte parter. Se en presentasjon av Stormen her:  https://www.youtube.com/watch?v=v3KRDhvaEQs&app=desktop

Juryen er avhengig av at arkitekter, rådgivere og andre i næringen melder inn aktuelle kandidater. For Betongelementprisen 2016 vil vi gjerne at aktuelle kandidater meldes inn før 30 juni.

Dokumentasjon som bør følge med innmeldingen:

o   En typisk representativ plantegning og snitt

o   Et situasjonskart som gir et inntrykk av prosjektet og miljøet rundt.

o   Kortfattet beskrivelse av bygget og dets funksjon

o   Noen bilder av bygget

Se prisens statutter her: http://www.betongelement.no/om-oss/betongelementprisen/statutter-for-betongelementprisen.aspx

For mer informasjon om Betongelementprisen, se her: http://www.arkitektur.no/betongelementprisen

Materialet levers inn som et kontinuerlig PDF dokument. Materialet sendes til arkitektur@bnl.no med overskriften "Kandidat til betongelementprisen 2016".