Søk NÅ på URIFs kursstipend!

09.09.2016

RIF v/uRIF Oslo lyser med dette ut kursstipend for ansatte i medlemsbedrifter i RIF Oslo og Akerhus. Søknadsfrist er 16. september 2016.

Stipendet skal benyttes til deltakelse på kurs eller konferanse med relevant faglig innhold for rådgiverbransjen, og stipendets ramme er på NOK 20 000,-. Beløpet utbetales etter regning og skal dekke hele, eventuelt deler av, deltakerpris, reise og opphold.

Det er kun ansatte under 40 år som jobber i RIF-firma med hovedadresse i Oslo eller Akershus som kan søke stipendet. Søknaden skal inneholde CV samt dokumentasjon på kursets eller konferansens faglige innhold. I tillegg skal det gis en kort begrunnelse. Søknaden skal være utformet av den ansatte og innsendt fra firmaet.  

Fjorårets vinner, Ekaterina Christiensen benyttet stipendet til å delta på Singapore International Water Week - En meget nyttig og spennende seminar-uke i følge Ekaterina. 

 DSC_0618.jpg DSC_0581.jpg

Søknadsskjemaet må skrives ut før det fylles ut. Deretter må søker og søkers leder underskrive, før skjemaet scannes og sendes sammen med CV og annen dokumentasjon til Hilde Rau Heien på e-post hrhe@cowi

Du finner søknadsskjemaet her. Informasjon om kursstipendet på RIFs sider finner du her.  

Hvis du vil vite mer om stipendet og bakgrunnen for det, finner du det på sidene for RIF Oslo og Akershus.