Få målt din D-SCOR på RIFs Høstkonferanse

29.09.2017

Har du noen gang tenkt at: «Fy søren så bra dette teamet fungerer sammen!»? Men hva er det ved akkurat det teamet som gjør det så eksepsjonelt bra?

Et av bidragene på Høstkonferansen handler nemlig om prestasjonsceller og samhandlingskompetanse. Er du en STARTER, CONTROLLER, ORGANISATOR eller RELASJONSBYGGER?

Effektive prestasjonsceller er team med god balanse mellom ulike arbeidsstiler og med god dialogkompetanse. Balanserte prestasjonsceller krever færre medlemmer enn celler med for like personligheter. Balanserte celler er derfor mer kostnadseffektive. En effektiv prestasjonscelle må i tillegg til å ha balanse mellom de ulike arbeidsstilene også ha sosiale ferdigheter for å sikre effektiv dialog, forebygge konflikter og omkamper. D-SCOR metoden sørger for denne balansen. Blant firmaene som benytter metodikken er Statens vegvesen, Selvaag, Aker Solutions og Olympiatoppen.

De som melder seg på RIFs Høstkonferanse innen 19. oktober vil få en unik mulighet til å få målt deres D-SCOR. Dette er en analyse som vanligvis koster mange tusen kroner per person, men som deltaker på RIFs Høstkonferanse får du dette gratis

For å fortelle om dette og forklare nærmere om D-SCOR på Høstkonferansen stiller grunnlegger av D-SCOR metoden, Cathrine Juell samt forsker og kunnskapsfasilitator Ihab Timraz.

Les mer om D-SCOR-metoden her: http://www.c-juell.no/no/metoden-d-scor/hvorfor-hva-hvordan/

Mer info og påmelding om Høstkonferansen her: http://rif.no/arrangementer/2017/rifs-hoestkonferanse-2017-co-creating-the-future/