RIF har sammenliknet partiprogrammene

05.09.2017

Hva sier partiprogrammene om vedlikeholdsetterslepet? Det er partiprogrammene som er veikartet for de enkelte partiene i den neste Stortingsperioden og det er den vi som velgere må forholde oss til.  

RIF har fått Rambøll Management til å analyse alle stortingspartienes partiprogrammer for å vurdere om de har tatt innover seg den store utfordringen som RIF tidligere har dokumentert i rapporten "State of the Nation/ Norges Tilstand 2015". 

Fremskrittspartiet er det partiet som prioriterer veiutbygging og vedlikehold av veier høyest. Partiet får full score i en gjennomgang RIF har gjort av alle partienes programmer. SV, MdG og Venstre kommer dårligst ut.

Rapporten viser at FrP både er det partiet som vil satse mest på vedlikehold og som prioriterer å forbedre veisektoren sterkest. De får som eneste parti en score på fem av fem mulige i RIFs rangering.

- RIF beregnet vedlikeholdsetterslepet på riksveiene i 2015 til hele 33 milliarder kroner. Hvis vi skal klare å hente inn dette enorme etterslepet må det satses kraftig. Der leverer FrPs partiprogram, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

FrP kommer også best i ut i evalueringen av hva partiene vil gjøre på fylkesveiene. Fylkesveiene hadde i 2015 et etterslep på 500 milliarder kroner, ifølge de rådgivende ingeniørenes rapport om ”Norges tilstand”.

- Hvis vi skal klare å hente inn det enorme etterslepet på vei, må det satses kraftig. Der leverer FrPs partiprogram. På mange områder vi undersøker ser vi at staten er flinkere til å ta vare på sin infrastruktur enn kommunene og fylkeskommune, det ser vi også på veier. FrP går inn for at flere fylkeskommunale veier skal bli statlige, noe som vil gi en eier med større økonomiske muskler. Det er bra at FrP også ser på måten arbeidet organiseres mer effektivt, ikke bare på antall kroner som brukes, sier Skudal Hansteen.

Det er de tradisjonelle miljøpartiene som kommer dårligst ut i gjennomgangen fra RIF. Både SV, MDG og Venstre scorer kun to av fem mulige poeng. Partiene gjør det riktignok sterkere på jernbane, men prioriterer vei lavt.

- Det er en politisk prioritering å ikke ville bygge særlig mye mer vei. Samtidig har vi beregnet verdien av veiene våre til 1600 milliarder kroner og det krever selvfølgelig satsing på vedlikehold og oppgraderinger hvis vi skal forvalte de verdiene på en bærekraftig og samfunnsøkonomisk effektiv måte, avslutter Skudal Hansteen.

For å lese hele analysen av partiprogrammene, trykk her