RIF ønsker en klimanøytral byggsektor

20.09.2017

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener en klimanøytral byggsektor er nødvendig og slutter seg derfor til «Eiendomssektorens Veikart for 2050».

Veikartet er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

- For oss som forening er det naturlig å støtte opp om målsetningene i veikartet. Det grønne skiftet utfordrer og gir muligheter også for rådgiverne. Vi stiller oss derfor blant annet bak de ambisiøse klimamålsetningene der byggsektoren er klimanøytral, har lukkede materialkretsløp og null utslipp av miljøgifter i 2050, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF i en pressemelding.

Eiendomssektorens Veikart for 2050 kom i stand etter et initiativ fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

- Vi setter stor pris på at RIF har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart. Det er helt avgjørende for byggherrene at rådgiverne jobber mot samme mål og leverer nye løsninger, så vi i fellesskap kan snu utviklingen i en grønnere retning­­­­­­­, sier Katharina Bramslev som er daglig leder i Grønn Byggallianse.