Solenergirådgiveren Stanislas Merlet er Årets Unge Rådgiver 2017

27.10.2017

Stanislas Merlet fra Multiconsult tildeles tittelen Årets Unge Rådgiver 2017 på bakgrunn av sin imponerende kompetanse og gjennomføringskraft innenfor et relativt nytt fagområde i Norge; solenergi. 

Prisen ble delt ut på RIFs Høstkonferanse tirsdag.

– Stanislas er en verdig vinner og et faglig fyrtårn, sier Liv Kari Skudal Hansteen som delte ut prisen. 

Odd Lekve
 

Det var kollega Odd Lekva som tok imot prisen på vegne av prisvinneren. Foto: Arve Brekkhus

Ettersom Merlet er borte på reise var det kollega Odd Lekva som tok imot prisen på vegne av prisvinneren.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Med sitt engasjement og verdsatte kompetanse er han et faglig fyrtårn innenfor et viktig fagområde i rask utvikling; solenergi. Stanislas’ både brede og dyptgående kompetanse bidrar til å løfte kunnskapsnivået i det norske solenergimiljøet opp til et internasjonalt konkurransedyktig nivå, gjennom foredrag, kurs og artikler i nasjonale og internasjonalt anerkjente medier.

Rådgiverne Søren Gedsø fra Erichsen & Horgen og Una Myklebust Halvorsen fra Asplan Viak var Merlets konkurrenter om tittelen. Begge fikk hederlig omtale fra juryen.

unge rådgivere
Rådgiverne Søren Gedsø fra Erichsen & Horgen og Una Myklebust Halvorsen fra Asplan Viak var Merlets konkurrenter om tittelen. Begge fikk hederlig omtale fra juryen. Foto: Arve Brekkhus

 

– Juryen var meget imponert over alle tre finalistene og hva de har gjort og prestert i ung alder. Vi i bransjen trenger slike som dem - ikke bare i forhold til kompetansen de innehar, men også som fremragende og viktige forbilder for andre, sa Hansteen under utdelingen.

- Stanislas kombinerer faglig dyktighet, flerspråklig kompetanse med inngående kulturforståelse, slik at han har en særlig evne til å forstå egne kunder, andre fag og tredjeparter som er involvert i hans prosjekter, uavhengig av hvilket land han arbeider i, sier Hansteen.

I år var det 16. gang Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) kåret den dyktigste, unge rådgiveren som befinner seg blant de 11.000 rådgivende ingeniørene i medlemsbedriftene. Juryen har også i år hatt en tøff jobb da man aldri har hatt så mange og sterke kandidater å velge mellom. Prisen går til en rådgiver under 35 år som utmerker seg med fremragende arbeid, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet. Prisen skal vise mangfoldet i næringen og skape forbilder for andre.

- Årets konkurranse har vært hard, med mange meget kompetente og kvalifiserte kandidater, men Stanislas er en verdig vinner som vi forventer å se solide faglige fotavtrykk fra i fremtiden, avslutter Skudal Hansteen.

Stanislas Merlet (31) er fransk statsborger og har en mastergrad i fornybar energi fra Frankrike og Spania. Før han kom til Norge arbeidet han med prosjektutvikling og bygging av solkraftverk i Frankrike. 

- Hans bakgrunn og erfaring har vært svært nyttig for Multiconsult i oppbyggingen av et gryende solcellemarked i Norge. Inntil nylig har det ikke blitt undervist i solkraftsystemer i noen nevneverdig grad på norske Universiteter og Høyskoler, men Merlet har bistått med sin kompetanse både som veileder for flere mastergradsstudenter ved blant annet NMBU og NTNU og han har organisert og gjennomført kurs i systemsimulering gjennom Solenergiforeningen. Merlet er videre en mye brukt foredragsholder på flere arenaer og han har publisert en poster på verdens største solcellekonferanse EUPVSEC, heter det i en pressemelding.

Merlet har en også sterk rolle i arbeidet som gjøres i Solenergiklyngen og OREEC hvor han har deltatt aktivt siden oppstarten. I tillegg sitter han i styret til Norsk Solenergiforening, hvor han også bidrar på de arrangementene som Solenergiforeningen gjennomfører. Stanislas har også ved flere anledninger deltatt i prosjekter for Ingeniører uten Grenser. 

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi (utviklingssjef i RIF), Harald Vaagaasar Nikolaisen (adm. direktør i Statsbygg), Nils-Petter Botten (Norconsult og leder for RIFs Godkjenningsråd), Roar Smelhus (Hjellnes Consult og nestleder i RIFs Hovedstyre) samt Ingeborg Skarholt Bølviken (Multiconsult og leder for URIF Oslo).