StyrSys er oppdatert i 2017

19.12.2017

Mange av RIFs medlemmer bruker StyrSys, som er et webbasert kvalitetssikringssystem utviklet av COWI, RIF og ITassist. Styrsys dekker minstekravene til sentral godkjenning. I 2017 har systemet blitt oppdatert. 

Styrsys er et verktøy som er anbefalt og godkjent av RIF for våre medlemmer.

Viktige milepæler i StyrSys og endringer som er lagt inn det siste året:

 • Det er gjennomført systemrevisjon av StyrSys med GAP analyse (NEMKO)mot ISO 9001 2015 og ISO 14001 2015.
 • Det er lagt inn nye regler for varsling som trådte i kraft 1.7.2017.
 • Det er utarbeidet Miljøfyrtårnkriterier for prosjekterende og rådgivende.

Dessuten er StyrSys oppgradert på faglige sider, både prosjekteringsfag og kontrollområder, med beskrivelse av myndigheter og regelverk for fag og kontrollområder, og en beskrivelse av fagprosessen.

Vi ser at de som søker om, eller fornyer Sentral godkjenning, opplever strengere krav til dokumentasjon av system, kompetanse og erfaring.  Vi har derfor laget egen hjelpeside i StyrSys for prosessen med sentral godkjenning, hvor vi viser hvordan systemkrav er behandlet i StyrSys, og det er lagt ut hjelpeverktøy for dokumentasjon av kompetanse og erfaring.

StyrSys blir løpende oppdatert med endringer i standarder og regelverk.
Vi ønsker å utvikle fagsidene videre slik at dette blir hensiktsmessige verktøy for brukerne, påpeker Fagansvarlig for StyrSys Endre Grimsmo. 
Faggruppene i RIF vil involveres i videre utvikling av disse sidene mht. generelle metoder, regler og verktøy.

Følgende RIF medlemmer har valgt StyrSys:

 • Epcon
 • Electronova
 • Siv. Ing. Stener Sørensen
 • Djerving
 • Structor Gruppen
 • Trønderplan
 • Dagfinn Skaar
 • Løvlien Georåd
 • Talde Prosjektstyring
 • Lars Myhre Østfold
 • Ose Ingeniørkontor
 • BP3 Prosjekt
 • Ingeniør Hallås Elverum
 • Nordbø & Seglem
 • Ing. Rasmussen & Strand
 • Grunnteknikk
 • Hinnstein
 • ECT
 • Dimensjon
 • iVest Consult
 • PRO Integrated Management
 • Christiansen og Roberg
 • Stærk & Co
 • Ferkingstad og Alsaker

Styrsys innholdsbeskrivelse med prosessflyt finner du her: Styrsys

RIF medlemmer som ønsker mer informasjon eller presentasjon kan henvende seg til: post@itassist.no, mobil: 90727191