Asplan Viak Oslo til Kongens gate 1

12.02.2014

Asplan Viak, Arkitekturverkstedet og Urbanet Analyse har flyttet inn i eget hus i Kongens gate 1.

- Her skal vi profilere og videreutvikle Asplan Viaks kompetanse innenfor fagene arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, urbanisme, samfunnsvitenskap, utredning og analyse, heter det i en pressemelding fra selskapet.

De har selv stått for prosjekteringen ved rehabiliteringen av bygget med fagene arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, rådgivende ingeniør bygg, brann og ventilasjon. På grunn av bygningens alder, har restaureringen vært gjort i tett dialog med Byantikvaren i Oslo om bruk og tillatt grad av inngrep i bygningsmassen.

- Dialogen har resultert i et konsept som ivaretar eiendommens røtter i fortiden, og befester tilhørigheten i nåtiden. Vi skal ta vare på byggets særpreg samtidig som vi har ambisjoner om at huset skal være en vital og inviterende fagarena for moderne arkitektur og byutvikling, melder selskapet.

Foto: Asplan Viak