Asplan Viak styrker sin kapasitet og kompetanse på grunnvarme

14.10.2014

Henrik Holmberg (33) begynner hos Asplan Viak AS i Stjørdal/Trondheim 1. november 2014. Holmberg er i ferd med å avslutte sin PhD-utdanning ved NTNU innen grunnvarme, og Asplan Viak styrker med dette sin spisskompetanse innen fagfeltet. 

Ansettelsen er viktig for å møte et stadig økende behov for konsulenttjenester og kompetanse om energibrønndelen i et grunnvarmebasert varmepumpesystem. Holmbergs arbeidsområde vil være innen forundersøkelser for grunnvarme, beregninger for utvikling av løsninger og optimal design, instrumentering, oppfølging og beskrivelser av grunnvarmeanlegg, både grunne og dype brønnsystemer.

Grunnvarmebaserte varmepumpesystemer forventes å være blant den foretrukne oppvarmings- og kjøleløsningen i fremtidens bygg.

Henrik Holmberg bor i Trondheim, han er opprinnelig fra Østersund i Sverige, og er tidligere utdannet sivilingeniør fra Universitet i Lund innen energisystemer og grunnvarme. I sitt doktorgradsarbeid har Holmberg samarbeidet med Rock Energy AS, KTH og Asplan Viak AS.