BI og Norconsult med masterprogram i co-creation

21.11.2014

Masterprogrammet i co-creation handler om hvordan man skaper verdier gjennom samhandling mellom flere organisasjoner i tverrfaglige prosjekter. Her får du grundig kompetanse i design og ledelse av kreative prosesser. 

Programmet bygger på sentrale teorier og forskningsfunn innen organisasjonslæring, kreativitetsledelse og co-creation. Du vil få økt innsikt i samskapingsprosesser, og bygge opp en verktøykasse som kan brukes til å designe og lede samhandlingsprosjekter for økt verdiskaping. Du vil dessuten utvikle forståelse for at god design og ledelse av co-creationprosesser krever kontinuerlig egenutvikling i rollen som prosessleder.

Emneoversikt

  • Kreative prosesser i tverrfaglige prosjekter
  • Designe og lede kreative prosesser i tverrfaglige prosjekter
  • Kreativitet som fenomen - evne til utvikling og praktisk bruk i prosjektarbeid
  • Overføring av co-creation-kompetanse fra den enkelte til organisasjonen 
  • Prosessene som regulerer læring i organisasjoner

Mer informasjon: http://www.bi.no/kurs-og-programmer/co-creation-i-praksis/forside/