Kurs i praktisk betongdimensjonering

21.10.2014

Kurset arrangeres 6.-7. januar 2015 i Trondheim, av Norsk Betongforening i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Formålet med kurset er å gi deg en bedre forståelse for og «best practice» på konkrete beregningseksempler.

Eksemplene omfatter blant annet:
• Statisk ubestemte konstruksjoner
• Plate/betongdekke
• Veggskiver
• Søyler
• Fundamentering - pelehoder

Eksemplene vil være i overensstemmelse med gjeldende Norske Standarder.
Foreleserne vil også vise hvordan konstruktøren kan verifisere beregningsresultater som er funnet ved hjelp av numerisk programvare.

Kurset er praktisk orientert, med kvalitetssikring av inn- og utdata for beregningsprogrammer, og gir eksempler på god og dårlig armeringsføring.

Målgruppe
• Rådgivende Ingeniører - bygg
• Konstruktører

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer eller kontrollerer prosjektering av betongkonstruksjoner, både i RIF - bedrifter og hos byggherrer og betongelementprodusenter.

Mer info og påmelding:

http://www.betong.net/portal/page/portal/fagmiljo/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=45009&p_org=11620&p_o=10062&p_menu=13432&p_submenu=13086&p_kurs_kalender=89025&p_type=TF&p_orgkom=5817&p_dim=13097