Multiconsult best ut av rådgiverne i Universum

10.04.2014

I Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter rangeres Multiconsult på topp blant rådgiverne og topp fire blant drømmearbeidsgivere totalt.

- De unge vi rekrutterer i dag vil sikre selskapets videre suksess i fremtiden. Vårt klare mål er å være nummer 1 i bransjen og da må vi være attraktiv som arbeidsgiver. Universumundersøkelsen viser at vi har prioritert riktig og at vi når frem med budskapet om at unge medarbeidere er en stor ressurs for selskapet, sier Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

- Vi har satset mye på å gjøre sommerjobbene våre relevante og interessante. Vi har derfor også utviklet egne sommerprogram hvor sammensatte studentgrupper løser konkrete oppgaver for en reell kunde. Søkermassen og tilbakemeldingene fra tidligere deltagere viser at dette treffer blink og er noe som snakkes om i etterkant, forteller Madsen.

- Nyutdannete har naturlig nok ikke samme fagkunnskapen og erfaring som våre etablerte medarbeidere, men de kommer inn med nye og annerledes ideer som utfordrer etablerte miljøer på en utrolig positiv måte, sier Madsen.

Multiconsults satsninger overfor studenter og nyutdannete er samlet i et eget merkenavn, MUST – Multiconsult for studenter. Dette ledes av et definert nettverk av unge medarbeidere i selskapet som har god kunnskap om hva studenter og nyutdannete ønsker i kontakten med en potensiell arbeidsgiver.

Se hele Universum-undersøkelsen: http://universumglobal.com/ideal-employer-rankings/student-surveys/norway/norway-top-100-ideal-employers-2014/