Norconsult AS overtar Tegneverket Arkitekter AS

19.06.2014

Norconsult AS overtar virksomheten i Tegneverket Arkitekter AS. - Med kjøpet av Tegneverket forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent arkitektmiljø, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Norconsult AS overtar 1. juli 2014 alle aksjene i Tegneverket Arkitekter AS i Mo i Rana. Firmaet fortsetter fra samme tidspunkt sin virksomhet som et eget AS til 1. september 2014 da virksomheten går inn som en integrert del av Norconsult AS.

Alle ansatte fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen.

Tegneverket er et velrenommert selskap og har drevet arkitektvirksomhet siden 1992. Firmaet er et ledende arkitektselskap på Helgeland. Selskapet har 6 ansatte som alle fortsetter i sine stillinger etter overtakelsen. Tegneverket vil bli samlokalisert med Norconsult i løpet av 2014.

- Tegneverket og Norconsult har samme syn på fremtiden og begge selskaper erkjenner at markedet i enda større grad framover etterspør komplette planleggingstjenester og mer integrert prosjektering. Både forretningsmessig og kulturelt passer firmaene veldig godt sammen. Kjøpet vil styrke kompetansen i regionen, og vil øke verdiskapingen som lokalt forankrede rådgiverfirmaer representerer. Norconsults offensive satsing inspirerer våre ansatte og vi kan betjene våre kunder på en enda bedre måte, sier daglig leder i Tegneverket, Kari Røsstad Stokke.

- Med kjøpet av Tegneverket forsterker vi vårt markedsinngrep og tverrfaglighet betydelig i regionen ved at vi får tilgang til et meget kompetent og anerkjent arkitektmiljø. Vi ser store muligheter for markedsmessige og faglige synergier gjennom denne sammenslåingen og ser frem til å kunne tilby et ytterligere utvidet tjenestespekter langs de verdikjedene vi betjener i dag. Etter overtagelsen av Tegneverket vil Norconsults kontor i Mo i Rana bli et enda mer tverrfaglig arkitekt- og rådgivermiljø med til sammen 36 ansatte, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen (bildet).

Beslutningen om aksjeovertakelsen er resultatet av en prosess som er strategisk begrunnet og som også er diskutert med og ønsket av medarbeiderne i begge involverte selskaper. Selskapene ser dette som et riktig trekk for å møte fremtidige markedsmessige og faglige utfordringer, trygge arbeidsplassene, samt for å skape grunnlag for videre vekst, heter det i en pressemelding fra Norconsult.