Rambøll: - Gi Bergen en rådhusplass

12.06.2014

Lars Jarle Nore og Nils Jon Evensen fra Rambøll lanserer et nytt traséalternativ til utvidelsen av Bybanen. - Alternativet omfatter sentralstasjon ved en ny rådhusplass og nedramping av tunnel ved Smålungeren. En slik løsning kan også knyttes opp mot etableringen av nytt parkeringsanlegg under vannspeilet, sier de til Bergens Tidende.

- Vi ser for oss et traséalternativ som rampes ned mellom Kaigaten og Smålungeren. Når banen går dypt nok ned til å kunne krysse i kulvert under Kaigaten, vil den svinge 90 grader inn under Peter Motzfeldts gate. Her er det en tilstrekkelig lang rett strekning til å etablere et stasjonsområde under gatenivå før tunnelinnslag i området ved Manufakturhuset. Sparebankbygget i Kaigaten må ikke rives for å ivareta nødvendig svingradius, slik tilfellet har vært i tidligere forslag. Vi unngår også at banen må gå om Byparken og snu tilbake til tunnel. Det gjør reisetiden kortere, skriver de i en kronikk i Bergens Tidende.

- Stasjonsområdet kan knyttes opp mot etablering av en ny rådhusplass foran Manufakturhuset. Tilkomst fra ny rådhusplass og nedramping langs vannet kan ses i sammenheng med og koordineres mot etablering av nytt parkeringsanlegg under Smålungeren. Men det kan også skje uavhengig av dette. Eksisterende bybanetrasé gjennom Kaigaten kan opprettholdes, også i byggetiden. Denne benyttes for baner som ikke skal videre nordover. Stoppet kan med fordel flyttes fra Telegrafen til området foran en ny rådhusplass for å samle endestasjon og stopp på gjennomgående linje. Dette er spesielt viktig når Bybanen mot vest bygges ut, og behovet for sentrumsstasjon øker. Ved å flytte endestoppet fra Telegrafen til rådhuset, får man også bedre trafikale forhold i krysset mellom Kaigaten og Christies gate, heter det i kronikken.

Les hele innlegget: http://www.bt.no/meninger/debatt/Gi-Bergen-en-radhusplass-3133877.html#.U5ljf02KCUk