Sweco og Rambøll vant InterCity-kontrakt i fellesskap

26.11.2014

Rambøll og Sweco har i fellesskap fått rådgiverkontrakt for den planlagte InterCity på Østfoldbanen. Jernbaneverket har tildelt de første rådgiverkontraktene for InterCity-strekningene. Sweco og Rambøll gikk i fellesskap til topps på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad.

- Dette er den største samferdselskontrakten for Sweco Norge. Østfoldbanen blir stadig viktigere i takt med at Osloregionen vokser. Sluttresultatet av vårt arbeid blir økt kapasitet og lavere driftskostnader, sier adm. direktør i Sweco Norge Tron Kjølhamar.

- Også vi i Rambøll er meget tilfredse med å ha vunnet nok et stort og krevende oppdrag for Jernbaneverket, sier adm. direktør i Rambøll Ole-Petter Thunes.

Samarbeid

InterCity-prosjektet skal etablere sammenhengende dobbeltspor mellom Skien, Lillehammer og Halden gjennom Oslo, og omfatter Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen til Lillehammer.

Sweco og Rambøll dannet et fellesforetak og har samarbeidet om tilbudet på den betydelige InterCity-kontrakten. Sammen vant selskapene en av de fire strekningene.

- InterCity-oppdraget krever betydelig kapasitet og meget bred kompetanse. Ved å samarbeide med Sweco er vi i stand til å levere en komplett leveranse innen alle fagområdene som etterspørres, sier adm. direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Østfoldbanen har i dag dobbeltspor fra Oslo til Sandbukta og fra Såstad til Haug. Nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge skal knytte sammen de eksisterende dobbeltsporene.

Om prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad:

Strekningen Sandbukta - Moss – Såstad er ca. 10 km og går gjennom kommunene Moss og Rygge. Det skal bygges nytt dobbeltspor i tunnel inn til ny stasjon i Moss som vil ligge i dagen. Videre skal traseen gå i dobbeltsporet tunnel samt dobbeltsporet daglinje frem til Såstad. Det er antatt tunnel i fjell der deler av strekningen har svakhetssoner. Delstrekningen går gjennom bymiljø og strekningen vil inkludere to lange tunneler, to kulverter og mulig løsmassetunnel.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av:

  • Reguleringsplan med konsekvensutredning i henhold til vedtatt planprogram fra Moss og Rygge kommune.
  • Grunnlag for parallelloppdrag «Ideskisser knutepunktutvikling rundt ny stasjon». Teknisk grunnlag i form av detaljplan.
  • Prosjektarbeidet vil starte umiddelbart etter kontraktsinngåelse som er planlagt ca. 1. desember 2014. Prosjektet skal levere reguleringsplan innen 30.oktober 2015.