Attraktivt å være rådgivende ingeniør

01.06.2015

Det er attraktivt å være rådgivende ingeniør. Det bekrefter årets undersøkelser fra både Universum og Karrierebarometeret

Rådgiverbransjen lokker ingeniørstudentene. - Det er spennende tider å være rådgivende ingeniør i, sier administrerende direktør i COWI, Terje Bygland Nikolaisen. I den årlige undersøkelsen Karrierebarometeret, har over 8000 studenter vurdert en rekke ulike virksomheters omdømme som arbeidsgiver.

Tidligere har olje- og offshorebransjen dominert topp-plasseringene på listen blant ingeniørstudentene. Nå er det  rådgiverbransjen som er mest attraktiv for fremtidens ingeniører. Blant de ti øverste plassene i Karreierebarometeret finner vi alle de seks største rådgivende ingeniørselskapene, Rambøll, COWI, Multiconsult, SWECO og Asplan Viak. For første gang er det Norconsult som troner helt i toppen. Du kan se hele lista her.

Vil løse samfunnsutfordringer

COWI rykker kraftig opp på ingeniørstudentenes liste. I år går COWI fra en 21. plass til 4. plass på Karrierebarometeret. - Det er spennende tider å være rådgivende ingeniør i. Prosjektene er større og mer komplekse enn noen gang. Jeg tror dagens ingeniørstudenter vil jobbe med å finne bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer. Disse arbeidsoppgavene finner de hos oss, sier administrerende direktør i COWI, Terje Bygland Nikolaisen.

Samtlige av de store rådgivende ingeniørselskapene går frem på årets kåring. Olje- og offshorenæringen er preget av omstilling og oppsigelser og viser motsatt utvikling.

Også Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter viser at de rådgivende ingeniørselskapene er attraktive. Her er det Multiconsult befester posisjonen som bransjens mest attraktive arbeidsgiver. For tredje året på rad rangeres selskapet på topp blant rådgivingsselskapene og topp fire totalt når de blir bedt om å vurdere sin drømmearbeidsgiver.

Sett i et nordisk perspektiv er det Rambøll som er den mest populære arbeidsgiveren blant teknologistudentene. Se undersøkelsen her og vår omtale av Rambølls markering.

Varierte og utviklende oppgaver

Klimaendringer, befolkningsvekst og sentralisering skaper komplekse samfunnsmessige utfordringer. To store varslede reformer innen samferdselssektoren og uttalt høye politiske ambisjoner innen utvikling av infrastruktur, byregioner og kollektivtrafikk, tyder på høy aktivitet i BAE-næringen fremover. 

- Vi vet at samfunnet vårt har store behov innenfor offentlige bygninger og infrastruktur, sier RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen. - Derfor er det spesielt hyggelig å se at framtidige ingeniører ser på den typen oppgaver som er medlemmer hos oss som attraktive. At de rådgivende ingeniørselskapene er selskaper med godt omdømme skal vi merke oss og ta vare på videre.