Hjellnes Consult styrker ledelse

Nye seksjonsledere i Hjellnes Consult

16.01.2015

Renate Andersen Straume, Johan Wiese og Geir Syversen er ansatt som seksjonsledere i nyopprettete stillinger i Hjellnes Consult på henholdsvis bygg, VVS/Energi og elektro. 

De nye stillingene er et ledd i omorganiseringen av Hjellnes Consult, som fra 1. januar er delt i fire seksjoner: Bygg, VVS/Energi, Elektro/IKT og Infrastruktur/Miljø.

 – Vi forenkler organisasjonsstrukturen, og styrker ledelse, marked, salg og prosjektgjennomføring, sier administrerende direktør Geir Knudsen.

 

Tilbake til Hjellnes Consult

Renate A. Straume tar fatt på jobben som seksjonsleder for bygg, som har om lag 48 ansatte. Hun har tidligere flere år bak seg i Hjellnes Consult, men har de siste årene jobbet i entreprenørbransjen. Straume kommer fra stilling som prosjektleder i JI Bygg.  

– Det er ekstra gledelig at vi nå har fått henne tilbake i vår stab, sier Knudsen.

 

Erfaren leder på VVS/Energi

Johan Wiese går inn i stillingen som seksjonsleder på VVS/Energi, med om lag 40 ansatte. Wiese har fra tidligere allsidig praksis med omfattende og bred erfaring både fra VVS-bransjen og andre bransjer. Johan har også hatt flere stillinger som leder, blant annet fra Norsk Viftefabrikk/ABB Miljø.  

 

Intern elektro-leder

Geir Syversen er seksjonsleder for elektro, som har om lag 40 ansatte. Han har vært ansatt i Hjellnes Consult siden 2006, de siste årene som gruppeleder elektro.

– Vi har hatt en grundig prosess for å få tak i rett person for de enkelte fagene. Vi synes det er positivt at vi også kan rekruttere fra egne rekker – det viser at vi som selskap evner å utvikle ledere, kommenterer Knudsen.

 

Bedre prosjektgjennomføring

Kirsti Hanebrekke fortsetter som seksjonsleder for infrastruktur og miljø. Hun vil også få ansvar for en nyopprettet stabsfunksjon for bedre prosjektgjennomføring.

– Det handler om å styrke ledelse av prosjektene våre, sikre lettere samhandling på tvers av fagene og effektiv gjennomføring i et marked i stor utvikling, utdyper Knudsen.

 

Ny markedsdirektør

Roar Smelhus var tidligere direktør for Bygg og Eiendom. Han har nå begynt i nyopprettet

stilling som markedsdirektør, som også er en stabsfunksjon. 

– Vi ønsker å styrke innsatsen på salg og marked i et stadig tøffere marked. Et ledd i omorganiseringen er å videreutvikle og profesjonalisere vår tverrfaglighet ytterligere. Roar får derfor også ansvar for tjenenesteområdene vi tilbyr på tvers av seksjonene, opplyser Knudsen.

 

Bildetekst:

– Omorganiseringen vil styrke tverrfaglig samarbeid på tvers av fag og seksjoner, sier Geir Knudsen, med de nye seksjonslederne Geir Syversen (fra venstre), Johan Wiese og Renate A Straume.