Hva er bo- og boligkvalitet?

Hva er bo- og boligkvalitet?

20.11.2015

Alle har et forhold til det å bo. Nå vil arkitektene og rådgiverne lære om hva vi mener med bo- og boligkvalitet.

I boligen tilbringer vi mye av vår tid og dette er våre mest private omgivelser. Boligen og nærmiljøet er med på å skape rammene rundt livene våre. Det er viktig at vi har et bevisst forhold til hva som skaper en god bolig og gode bomiljø. Hvor er det riktig å bygge boliger i fremtiden? Hvordan skal boligene og boligområdene utformes? 

Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge samarbeider nå med RIF om et prosjekt som tar sikte på å avdekke hva bransjen, byggenæringen og folk flest mener er de viktigste faktorene for å oppnå bo- og boligkvalitet.

En viktig del av dette arbeidet er en spørreundersøkelse som vi håper du har anledning til å delta i. 

Du kommer til spørreundersøkelsen ved å klikke her.