Inviterer til ingeniørdugnad

Inviterer til ingeniørdugnad

21.05.2015

Humanitær ingeniørkompetanse finnes i alle norske bedrifter, men det er en utfordring å finne den og bruke den riktig.

Som bindeledd mellom ingeniørmiljøene i norsk næringsliv og bistandssektoren, har Ingeniører Uten Grenser som oppgave å løse denne utfordringen. Det er en krevende oppgave. RIF støtter IUG og inviterer derfor til dugnad for norsk ingeniørbistand. Som bedriftsmedlem i IUG kan din bedrift gi et viktig bidrag. 

Hva innebærer et bedriftsmedlemskap?

Bedriftsmedlemskapet gjør det enkelt å støtte Ingeniører Uten Grensers arbeid. I tillegg til å være en viktig finansiell bærebjelke for organisasjonen, har medlemskapet mange fordeler for din bedrift:

  • Ved innmelding takker IUG bedriftsmedlemmer for støtten på sin Facebook-side, samtidig som de lenker til bedriftens egen nettside.
  • Medlemmer får muligheten til å vise sin støtte gjennom å bruke IUGs logo på egne nettsider, med henvisning til medlemskapet.
  • IUG viser bedriftsmedlemmenes logo på egen nettside, med tilhørende lenke.
  • Medlemmer får tilsendt takkebrev, samt holdes oppdatert om IUG sine aktiviteter gjennom kvartalsvise nyhetsbrev.
  • Medlemskontingenten er berettiget for skattefritak.

Hvordan blir din bedrift medlem?

Et bedriftsmedlemskap koster 10 000 kroner for store selskaper og 5 000 kroner for små- og mellomstore bedrifter. Du blir medlem ved å sende en e-post til info@iug.no. Deretter mottar du en

eFaktura for ditt bedriftsmedlemskap, og i det du har betalt denne, trer medlemskapet i kraft. Du mottar ny faktura for medlemskapet årlig, og du kan når som helst si det opp.

Høye ambisjoner

IUG er en ung organisasjon som ble etablert av studenter ved NTNU i 2011. De jobber med å bygge opp sterke ingeniørfaglige kompetansemiljøer på tvers av bedrifter og å stille disse til disposisjon i tidsavgrensede oppdrag for bistandsorganisasjoner. Målet er at ingeniører og bedrifter gjennom IUG kan bidra med sin kompetanse i et viktig bistandsarbeid på en forsvarlig og enkel måte.

IUG har store ambisjoner for årene som kommer. Sentralt i disse står utviklingen av en ingeniørhub der oppdrag kan formidles og løses, og faglige fellesskap kan oppstå mellom ingeniører på tvers av bedrifter. Videre jobber IUG med å lage et program for utviklingen av humanitær ingeniørkompetanse i Norge der ingeniører kurses for deltakelse i feltoppdrag. I tillegg har de en aktiv tilstedeværelse i ingeniørfaglige studentmiljøer, og planlegger å øke denne ytterligere i tiden som kommer.

IUG er avhengig av finansiell støtte fra næringslivet for å drive virksomheten og utvikle den videre. Derfor mobiliserer UIG med støtte fra RIF nå til en dugnad i 2015 med mål om å rekruttere 50 nye bedriftsmedlemmer. Vi håper du vil være en av dem!