Multiconsult: - Viktig å ta «Neste steg» ett steg videre

Bilde av Øystein Mejlænder-Larsen i Multiconsult

18.12.2015

- Rammeverket danner et godt utgangspunkt for å jobbe mot målet om felles språk og referanser i BAE-næringen. Men for å lykkes i sin forankring må det videreutvikles sammen med bransjen, sier Øystein Mejlænder-Larsen i Multiconsult om «Neste steg».

Les mer her